kursy-szkolenia-katowice-slask

Kurs dla pracodawców oraz pracowników zatrudnionych przy pracach w kontakcie z azbestem

Kurs objęty jest Akredytacją Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach (decyzja WE-KZ.546.1.5.2020 z dnia 16 lipca 2021 r.) w zakresie prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Dla kogo?

Kurs adresowany jest do pracowników zatrudnionych przy pracach w kontakcie z azbestem lub wyrobami zawierającymi azbest oraz pracodawców i osób kierujących takimi pracownikami.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 216 z dn. 31.10.2005., poz. 1824), pracodawcom zatrudniającym pracowników przy usuwaniu lub zabezpieczaniu wyrobów zawierających azbest, stawiane są szczegółowe wymagania odnośnie zapewnienia bezpiecznych warunków prowadzenia tych prac. Zarówno pracodawcy jak i pracownicy zatrudnieni przy pracach w kontakcie z azbestem lub wyrobami zawierającymi azbest oraz osoby kierujące takimi pracownikami powinni być odpowiednio przeszkoleni.

Referencje.

Organizujemy kursy i szkolenia dla wszystkich branż przemysłu od 1996 roku. Przeszkoliliśmy kilkanaście tysięcy osób z Polski i zagranicy. Z zakresu tematyki azbestowej w latach 2015-2020 przeszkoliliśmy 4500 osób w ramach zadań wynikających z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. Wszystkie kursy i szkolenia prowadzone są w oparciu o najbardziej aktualną wiedzę, przez uznanych specjalistów – praktyków uzyskujących bardzo wysokie oceny od uczestników.

Wykładowcy.

Kurs poprowadzi ekspert, specjalista z zakresu problematyki azbestowej, pracownik naukowy Zakładu Monitoringu Środowiska Głównego Instytutu Górnictwa, specjalista w obszarze inżynierii środowiska, w tym monitoringu środowiska, gospodarki odpadami i edukacji. Wieloletni wykładowca i kierownik merytoryczny szkoleń o tematyce azbestowej.

Organizacja kursu.

 • Kurs trwa 6,5 godzin wykładowych i obejmuje szkolenie teoretyczne, panel dyskusyjny i seminarium podsumowujące.
 • Każdy uczestnik kursu otrzymuje materiały szkoleniowe i  zaświadczenie ukończenia kursu.
 • Faktury wysyłamy do 7 dni po zakończonym kursie z 14 dniowym terminem płatności, nie wymagamy dokonywania przedpłat.
 • Termin  zostanie potwierdzony e-mailem do osób i firm uprzednio zgłoszonych, po zebraniu co najmniej 12 osobowej grupy uczestników.
 • Istnieje możliwość realizacji szkolenia w siedzibie Państwa firmy  po indywidualnym uzgodnieniu warunków realizacji.

Program kursu.

 • Regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac w kontakcie z azbestem.
 • Zastosowanie azbestu.
 • Identyfikacja wyrobów i innych materiałów zawierających azbest; metody identyfikacji (pobieranie próbek i ich analiza).
 • Przypadki, w których należy zabezpieczyć wyroby z zawartością azbestu oraz przypadki, w których konieczne jest usuwanie takich wyrobów; ocena stanu technicznego wyrobów i innych materiałów z zawartością azbestu.
 • Zagrożenia dla zdrowia związane z pracami wykonywanymi w styczności z materiałami zawierającymi azbest i działania profilaktyczne.
 • Sprzęt techniczny, narzędzia i wyposażenie stosowane podczas prowadzenia prac związanych z zabezpieczeniem lub usuwaniem wyrobów z zawartością azbestu.
 • Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania prac w kontakcie z azbestem lub wyrobami zawierającymi azbest, w tym podczas zabezpieczania lub usuwania wyrobów zawierających azbest.
 • Zasady higieny osobistej i profilaktyki zdrowotnej związane z pracą w kontakcie z azbestem.

Termin.

Termin głoszony będzie po zebraniu grupy.

Kontakt.


32-259-2604 lub 32-259-2617
centrum@gig.eu

Szkolenie realizowane jest na warunkach umieszczonych w Regulaminie Świadczenia Usług Szkoleniowych. Regulamin dostępny jest w stopce strony.

Termin

10 stycznia 22
Zapytaj o nowy termin

Koszt

690 PLN

REJESTRACJA

REJESTRACJA

Lokalizacja

Centrum Rozwoju Kompetencji
Główny Instytut Górnictwa, Al. Korfantego 79a, Katowice
Kategoria
Skip to content