kursy-szkolenia-katowice-slask

Odpowiedzialność, kompetencje i uprawnienia członków rad nadzorczych

Dla kogo?

Kurs adresowany jest do osób pełniących funkcje członków Rady Nadzorczej w spółkach prawa handlowego.

W jakim celu?

Celem kursu jest przekazanie wiedzy z zakresu odpowiedzialności oraz kompetencji i obowiązków członków rady nadzorczej w świetle obowiązujących przepisów prawa, niezbędnej do nadzorowania działalności wszelkiego rodzaju podmiotów gospodarczych.

Program kursu.

Program kursu uwzględnia prawne aspekty wykonywania nadzoru nad funkcjonowaniem spółek prawa handlowego, w następujących obszarach:

  • obowiązki członka rady nadzorczej,
  • uprawnienia członka rady nadzorczej,
  • odpowiedzialność cywilna i karna członków organów spółki kapitałowej (najczęściej występujące w praktyce przestępstwa dotyczące członków organów spółki kapitałowej.

Moderowana forma zajęć, według załączonego programu stanowić będzie znakomitą okazję dla konsultacji w zakresie problemów podnoszonych przez uczestników szkolenia.

Wykładowcy.

Zajęcia prowadzi doświadczony radca prawny, wywodzący się z Głównego Urzędu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Organizacja kursu.

  • Zajęcia mogą się odbyć w siedzibie zamawiającego lub w GIG.
  • Proponowany czas trwania kursu to 8 godzin wykładowych
  • W ramach opłaty uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, oraz zaświadczenia ukończenia kursu.
  • Zarówno program, jak i czas trwania szkolenia mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb zamawiającego.

Kontakt.


32-259-2604
centrum@gig.eu

Opłaty i Termin.

Cena kursu i termin jest ustalana indywidualnie z zamawiającym.

Szkolenie realizowane jest na warunkach umieszczonych w Regulaminie Świadczenia Usług Szkoleniowych. Regulamin dostępny jest w stopce strony.

Termin

02 maja 24

REJESTRACJA

REJESTRACJA

Lokalizacja

Centrum Rozwoju Kompetencji
Główny Instytut Górnictwa, Al. Korfantego 79a, Katowice
Kategoria
REJESTRACJA
Skip to content