kursy-szkolenia-katowice-slask

Nowe Prawo Energetyczne – kompendium wiedzy

Dla kogo?

Zapraszamy na cykl szkoleniowy prowadzony przez specjalistów Urzędu Regulacji Energetyki i poświęcony nowemu prawu energetycznemu. Szkolenie przeznaczone dla przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego.

W jakim celu?

Szkolenie stanowi kompendium wiedzy niezbędnej przedstawicielom administracji publicznej, których zakres  obowiązków obejmuje sprawy merytorycznie związane z Ustawą Prawo Energetyczne.

Celem niniejszego szkolenia jest przekazanie podstaw w zakresie prawa energetycznego w sposób przystępny zarówno osobom dla których są to zagadnienia nowe jak i posiadającym pewne doświadczenia w tym temacie. W trakcie zajęć zasygnalizowane również zostaną zmiany w Ustawie Prawo Energetyczne wprowadzone w 2016 roku.

Szczegółowe omówienie nowelizacji ustawy w zakresie dotyczącym odbiorców w warunkach rynku energii (dedykowane jednostkom samorządu terytorialnego), będzie przedmiotem drugiego szkolenia: „Działalność Operatorów Systemów Dystrybucyjnych w świetle zmian w Prawie Energetycznym oraz ustawie o odnawialnych źródłach energii”.

Wykładowcy.

Szkolenie poprowadzi aplikant radcowski od wielu lat zajmujący się prawem energetycznym, autor publikacji z zakresu prawa energetycznego – na co dzień zatrudniony w Urzędzie Regulacji Energetyki.

Organizacja kursu.

 • Szkolenie trwa 5 godzin  i obejmuje wykłady teoretyczne oraz dyskusję.
 • Termin  zostanie potwierdzony fax-em lub e-mailem do osób uprzednio zgłoszonych po zebraniu co najmniej 10 osobowej grupy uczestników.
 • Faktury wysyłamy do 7 dni po zakończonym kursie z 14 dniowym terminem płatności..

Program kursu.

Program szkolenia stanowi kompendium wiedzy w zakresie takich tematów jak:

 • Polski rynek energetyczny, a regulacje prawa unijnego.
 • Prawo energetyczne, założenia ustawy, podstawowe definicje.
 • Koncesje.
 • Taryfy.
 • Rozliczenia za dostarczone paliwa gazowe i energię.
 • Umowy funkcjonujące na rynku energetycznym (przyłączeniowe, dostarczania, sprzedaży, kompleksowe).
 • Zmiana sprzedawcy.
 • Wstrzymanie dostaw paliw gazowych i energii.
 • Kto i jakie rozstrzyga spory.
 • Uprawnienia kontrolne przedsiębiorstwa energetycznego.
 • Odbiorca wrażliwy.
 • Zbiór praw konsumenta.
 • Planowanie energetyczne w gminach.

ze wskazaniem zmian w stosunku do ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku:

 • Zmiany, które weszły w życie w dniu 17 marca, 1 kwietnia i 1 lipca 2016 r. Zmiany te wynikają z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 266).
 • Zmiany, które weszły w życie z dniem 19 maja 2016 r. Zmiany te wynikają z ustawy
  z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1893).
 • Zmiany, które weszły w życie w dniu 1 lipca 2016 r. Zmiany te wynikają z ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 925) oraz z ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.
  o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478 z późn. zm.).
 • Zmiany, które weszły w życie w dniu 1 sierpnia 2016 r. Zmiany te wynikają z ustawy
  z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1052).
 • Zmiany, które weszły w życie w dniu 3 sierpnia i 2 września 2016 r. Zmiany te wynikają z ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1165).
 • Zmiany, które weszły w życie w dniu 1 października 2016 r. Zmiany te wynikają
  z ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831)

Termin.

Termin głoszony będzie po zebraniu grupy.

Kontakt.


32-259-2604
centrum@gig.eu

Szkolenie realizowane jest na warunkach umieszczonych w Regulaminie Świadczenia Usług Szkoleniowych. Regulamin dostępny jest w stopce strony.

Termin

01 kwietnia 21
Zapytaj o nowy termin

Koszt

850 PLN

REJESTRACJA

REJESTRACJA

Lokalizacja

Centrum Rozwoju Kompetencji
Główny Instytut Górnictwa, Al. Korfantego 79a, Katowice
Kategoria
Skip to content