kursy-szkolenia-dla-gornictwa

Kurs dla próbobiorców w zakresie obowiązujących norm technicznych PN i ISO

Cel kursu

Zapoznanie próbobiorców z aktualnymi metodami poboru i przygotowania próbek paliw według norm PN oraz ISO.

Wykładowcy

Zajęcia prowadzi  kierownik Zakładu Oceny Jakości Paliw Stałych – akredytowanego w PCA według PN-EN ISO/IEC 17025:2005, posiadającego certyfikat Lloyd’s Register Quality Assurance Limited (potwierdzającego zgodność systemu zarządzania z ISO 9001:2008).

Program kursu

  • Metody pobierania próbek paliw stałych, biopaliw i stałych paliw wtórnych według norm PN i ISO.
  • Przygotowanie próbek laboratoryjnych paliw stałych, biopaliw i stałych paliw wtórnych według norm PN i ISO.
  • Pobieranie próbek odpadów paleniskowych.
  • Pobieranie próbek do celów obliczania masy węgla na zwale.

Organizacja kursu

  • Kurs obejmuje 6 godzin wykładów teoretycznych.
  • Termin zostanie potwierdzony fax-em do osób i firm uprzednio zgłoszonych po zebraniu co najmniej 15 osobowej grupy uczestników.
  • Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończonym kursie, materiały szkoleniowe oraz poczęstunek (kawa, herbata).
  • Faktury wysyłamy do 7 dni po zakończonym kursie z 14 dniowym terminem płatności

Termin

21.10.2022 r.

Kontakt

mgr inż. Bogna Kobylińska
32-259-2604 lub 32-259-2617
bkobylinska@gig.eu

Szkolenie realizowane jest na warunkach umieszczonych w Regulaminie Świadczenia Usług Szkoleniowych. Regulamin dostępny jest w stopce strony.

Termin

21 paź 2022

Koszt

800 PLN

Lokalizacja

Centrum Rozwoju Kompetencji
Główny Instytut Górnictwa, Al. Korfantego 79a, Katowice
REJESTRACJA
Skip to content