kursy-bezpieczenstwo-przeciwwybuchowe

Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe w miejscach pracy, w których występują pyły palne

Specjalistyczny kurs z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, związany z możliwością wystąpienia atmosfery wybuchowej w miejscu pracy w którym występują pyły palne (Elektrownie i elektrociepłownie, przemysł spożywczy, przemysł drzewny, przemysł farmaceutyczny, przemysł budowlany).

Dla kogo?

Specjalistyczny kurs z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, związany z możliwością wystąpienia atmosfery wybuchowej w miejscu pracy w którym występują pyły palne. Kurs przeznaczony jest dla:

 • kierowników i pracowników jednostek BHP zakładów przemysłowych zagrożonych występowaniem atmosfery wybuchowej,
 • pracowników nadzoru technicznego i technologicznego,
 • osób odpowiedzialnych za zakupu maszyn i urządzeń przeznaczonych do pracy w strefach zagrożonych,
 • osób odpowiedzialnych za organizację prac usługowych w strefach zagrożonych wybuchem.

Referencje

Organizujemy kursy z zakresu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego dla wszystkich branż przemysłu od 1996 roku. Przeszkoliliśmy kilkanaście tysięcy osób z Polski i zagranicy. Kursy prowadzone są w oparciu o najbardziej aktualną wiedzę, przez uznanych specjalistów – praktyków uzyskujących bardzo wysokie oceny od uczestników.

Wykładowcy

Kurs poprowadzi  ekspert Jednostki Notyfikowanej UE w obszarze Dyrektywy ATEX,  specjalista Zakładu Zwalczania Zagrożeń Pyłowych – GIG, jedynego w Polsce, dysponującego wieloma stanowiskami służącymi do badania parametrów wybuchowości pyłów – w tym komorami o pojemnościach od 20 dcm3 do 5 m3 oraz unikalnym silosem zbożowym – pozwalającymi na przeprowadzanie doświadczeń zarówno w skali mikro, jak i w warunkach przemysłowych.

Program kursu

Podstawy prawne

 • Definicje, podstawowe pojęcia
 • Obowiązki pracodawcy
 • Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa przeciwwybuchowego w zakładzie i wymagane dokumenty
 • Dyrektywa ATEX oraz Dyrektywa USER – podstawowe informacje

Praca w strefach zagrożonych wybuchem pyłów palnych

 • Klasyfikacja i wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem – definicje
 • Ocena i analiza ryzyka – zasady podstawowe
 • Dobór środków ochrony przeciwwybuchowej
 • Organizacja pracy  w strefach zagrożonych wybuchem
 • Identyfikacja źródeł zapłonu
 • Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem
 • Weryfikacja kompetencji podmiotów zewnętrznych wykonujących prace usługowe w strefach zagrożonych wybuchem oraz świadczących usługi konsultingowe

Pokazy wybuchów eksperymentalnych.

Organizacja kursu

 • Kurs trwa 8 godzin wykładowych i obejmuje wykłady teoretyczne, panel dyskusyjny przeznaczony na omówienie zagadnień poruszanych przez uczestników,  omówienie studium przypadku – omówienie zagadnień praktycznych oraz konsultacje po kursie  w zakresie tematyki kursu
 • Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończonym kursie potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych, materiały szkoleniowe, poczęstunek (kawa, herbata, poczęstunek)
 • Siedziba GIG znajduje się w centrum Katowic z dogodnym dojazdem oraz parkingiem
 • Faktury wysyłamy do 7 dni po zakończonym kursie z 14 dniowym terminem płatności, nie wymagamy dokonywania przedpłat
 • Termin  zostanie potwierdzony po zebraniu co najmniej 12 osobowej grupy uczestników
 • Istnieje możliwość realizacji szkolenia w siedzibie Państwa firmy po indywidualnym uzgodnieniu warunków realizacji

Gwarancja jakości

 • Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania nr JBSI – 16/2/2023 wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
 • Akredytacja Śląskiego Kuratora Oświaty w zakresie prowadzonego kształcenia ustawicznego w wybranych formach pozaszkolnych – decyzja WE-KZ.546.1.5.2020 z dnia 16 lipca 2021 r
 • Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00102/2006 z dnia 10.05.2006 r.

Termin

Planowany termin kursu:
2 kwartał 2024 r.

Kontakt

Aleksander Warkocz
32-259-24 06, 32-259-26 17
awarkocz@gig.eu

Szkolenie realizowane jest na warunkach umieszczonych w Regulaminie Świadczenia Usług Szkoleniowych. Regulamin dostępny jest w stopce strony.

Termin

03 czerwca 24

Koszt

950 PLN

REJESTRACJA

REJESTRACJA

Lokalizacja

Centrum Rozwoju Kompetencji
Główny Instytut Górnictwa, Al. Korfantego 79a, Katowice
REJESTRACJA
Skip to content