kursy-bezpieczenstwo-przeciwwybuchowe

SHEx – dla handlowców w zakresie wymagań dot. urządzeń w wykonaniu Ex

Kurs typu SHEx dla handlowców w zakresie podstawowych wymagań dotyczących urządzeń i systemów ochronnych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Stacjonarnie lub do wyboru również w formie on-line (w czasie rzeczywistym).

Dla kogo?

Kurs przeznaczony jest dla handlowców – zarówno po stronie producentów urządzeń i systemów ochronnych eksploatowanych w przestrzeniach zakwalifikowanych do stref zagrożenia wybuchowego, jak również dla osób dokonujących zamówień i zakupów po stronie odbiorców tych urządzeń (DYREKTYWA ATEX).

Referencje.

Organizujemy kursy z zakresu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego   dla wszystkich branż przemysłu od 1996 roku. Przeszkoliliśmy kilkanaście tysięcy osób z Polski i zagranicy. Kursy prowadzone są w oparciu o najbardziej aktualną wiedzę, przez uznanych specjalistów – praktyków uzyskujących bardzo wysokie oceny od uczestników.

Wykładowcy.

Kurs poprowadzą  eksperci Jednostki Notyfikowanej UE w obszarze Dyrektywy ATEX, oraz pierwszej w Polsce Jednostki  Certyfikującej w zakresie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego, zgodnie ze światowym systemem certyfikacji IECEx –  specjaliści Jednostki Oceny Zgodności GIG.

Program kursu.

Program kursu obejmuje 8 godzin wykładowych. Wiadomości zdobyte podczas szkolenia obejmują wiedzę dotyczącą:

 • zagrożeń występujących podczas pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazów, mgieł, par cieczy i pyłów;
 • zasad wprowadzania na rynek urządzeń przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem;
 • procedury oceny zgodności wyrobów Ex; stosowanych rodzajów zabezpieczeń przeciwwybuchowych urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych;
 • zawartości dokumentów potwierdzających zgodność wyrobów (deklaracja zgodności);
 • wymagań stawianych dokumentacji towarzyszącej urządzeniom przeciwwybuchowym;
 • sposobów znakowania urządzeń przeciwwybuchowych; podstawowe zasady doboru urządzeń pod względem przewidywanych warunków pracy i zagrożeń;
 • zagrożenia i aspekty prawne związane z naprawą i remontami urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Organizacja kursu.

 • Kurs trwa 1 dzień i obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne.
 • Termin szkolenia potwierdzony zostanie po zebraniu co najmniej 10 osobowej grupy uczestników. Liczebność grupy nie powinna przekraczać 30 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Po zakończeniu kursu proponujemy uczestnikom krótki test z autokorektą, umożliwiający bezpośrednią ocenę zdobytej podczas kursu wiedzy.
 • Każda ze zgłoszonych osób zostanie odpowiednio wcześniej poinformowana o ustalonym terminie szkolenia.
 • Każdy uczestnik kursu otrzymuje materiały szkoleniowe i stosowne zaświadczenie ukończenia szkolenia.
 • Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00 i prowadzone są w salach wykładowych Centrum Rozwoju Kompetencji GIG.

Terminy:

12.02.2024 r.

Kontakt.

mgr Aleksandra Tochowicz
32-259-2422 lub 32-259-2617
atochowicz@gig.eu

Szkolenie realizowane jest na warunkach umieszczonych w Regulaminie Świadczenia Usług Szkoleniowych. Regulamin dostępny jest w stopce strony.

Termin

27 marca 24
Zapytaj o nowy termin

Koszt

870 PLN

REJESTRACJA

REJESTRACJA

Lokalizacja

Centrum Rozwoju Kompetencji
Główny Instytut Górnictwa, Al. Korfantego 79a, Katowice
Skip to content