Azbest dla studentów 2015

Szkolenia dla studentów w zakresie bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest. Szkolenia w ramach zadań wynikających z „Programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032” przewidziane dla studentów kierunku budownictwo, organizowane na terenie Polski w szkołach wyższych.

W jakim celu?

Zasadniczym celem szkolenia będzie zapoznanie uczestników szkolenia z „Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu”, problematyką dotyczącą skutków zdrowotnych spowodowanych ekspozycją na pył azbestowy, pogłębienie wiedzy w zakresie aktualnego stanu prawnego dotyczącego gospodarki odpadami zawierającymi azbest, z zasadami bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

Młodzi ludzie, studenci kierunku budownictwo – wyższych uczelni, którzy niebawem wejdą na rynek pracy, w swojej przyszłej pracy zawodowej niejednokrotnie spotkają się z tym, tak popularnym niegdyś materiałem budowlanym. Stąd wiedza o skutkach zdrowotnych związanych z nieprawidłowym jego usuwaniem będzie im niezbędna.

Dodatkową korzyścią dla uczestników, będzie możliwość uzyskania zaświadczeń uprawniających do nadzoru i prowadzenia prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r.

W ramach projektu przeszkolonych zostanie 900 studentów.

Program szkolenia.

W chwili obecnej zainteresowanie współpracą wyraziły następujące uczelnie:

 • Politechnika Śląska w Gliwicach,
 • Politechnika Białostocka,
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach,
 • Politechnika Lubelska,
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu,
 • Politechnika Warszawska Wydział w Płocku,
 • Politechnika Gdańska,
 • Politechnika Krakowska,
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
 • Politechnika Świętokrzyska,
 • Politechnika Częstochowska,
 • Politechnika Rzeszowska,
 • Uniwersytet Zielonogórski,
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu,
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie. 

 Formuła szkolenia obejmować będzie część teoretyczną jak również praktyczną, w której uczestnicy wykonywać będą ćwiczenia w podziale na grupy.

Uczestnikom zapewniamy.

 • materiały szkoleniowe oraz piśmienne
 • poczęstunek

Wykładowcy.

Wykładowcami będą dr inż. Jacek Grabowski oraz dr inż. Krystian Kadlewicz – wieloletni pracownicy Głównego Instytutu Górnictwa, specjaliści z tematyki objętej szkoleniem.

Okres realizacji.

Cykl 36 szkoleń realizowanych od czerwca 2015 do maja 2016

Szkolenia dofinansowane przez Ministerstwo Gospodarki w ramach zadań wynikających z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.

Skip to content