kursy-bezpieczenstwo-przeciwwybuchowe

Wprowadzenie do tematu Bezpieczeństwo maszyn w przestrzeni zagrożonej wybuchem (parametry „PL” oraz „SIL”)

Stacjonarnie lub do wyboru również w formie on-line (w czasie rzeczywistym)

Dla kogo?

Kurs przeznaczony jest dla projektantów, producentów oraz użytkowników maszyn, w tym maszyn przeznaczonych do pracy w przestrzeni zagrożonej wybuchem.

W jakim celu?

W programie poruszone zostaną zagadnienia związane z procesem identyfikacji i ograniczenia ryzyka poprzez realizację szeregu logicznych kroków umożliwiających badanie zagrożeń związanych z maszyną. Omówione zostaną (na przykładach) sposoby ograniczenia ryzyka poprzez zastosowanie elementów systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem. Omawiane zagadnienia zostaną również odniesione do przestrzeni zagrożonej wybuchem.

Program kursu

  • szacowanie ryzyka,
  • ocenę ryzyka,
  • projektowanie wymaganego SRP/CS,
  • charakterystykę kategorii odporności na defekty,
  • wyznaczanie parametru MTTFd,
  • wyznaczanie parametru PL,
  • porównanie parametru PL oraz SIL.

Organizacja kursu

  • Kurs trwa 8 godzin lekcyjnych. Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00.
  • Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie załączonej karty zgłoszenia – decyduje kolejność zgłoszeń. Każda ze zgłoszonych osób zostanie odpowiednio wcześniej poinformowana o zakwalifikowaniu do udziału w kursie.
  • Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe i stosowne zaświadczenie ukończenia kursu po zdaniu egzaminu.

Termin

Planowany termin kursu:
17.04.2024 r.

Kontakt

Ewelina Głogowska
32-259-2604
eglogowska@gig.eu

Szkolenie realizowane jest na warunkach umieszczonych w Regulaminie Świadczenia Usług Szkoleniowych. Regulamin dostępny jest w stopce strony.

Termin

17 kwietnia 24
Zapytaj o nowy termin

Koszt

870 PLN

REJESTRACJA

REJESTRACJA

Lokalizacja

Centrum Rozwoju Kompetencji
Główny Instytut Górnictwa, Al. Korfantego 79a, Katowice
Skip to content