kursy-elektrostatyka

Ochrona przyrządów elektronicznych przed elektrycznością statyczną

Praktyczne szkolenie jednodniowe dla osób odpowiedzialnych za zagadnienia związane z ochroną przed ESD.

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorstw, które wdrażają u siebie wymagania dotyczące ochrony przed elektrycznością statyczną według norm IEC 61340-5-1 oraz IEC 61340-5-2, oraz gdzie na stanowiskach pracy występują zagrożenia związane z elektrycznością statyczną lub istnieje ryzyko uszkodzenia przyrządów półprzewodnikowych i podzespołów elektronicznych przez wyładowanie elektrostatyczne (ElectroStaticDischarge). Konieczność przeszkolenia pracowników w tym zakresie wynika z wymagań norm dotyczących wdrożenia strefy EPA (ESD PRotectedArea).

W jakim celu?

Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowych zależności fizycznych powodujących elektryzację, przedstawienie metod badań oraz kontroli parametrów elektrostatycznych, a także ugruntowanie wiedzy z zakresu zagrożeń powodowanych przez elektryczność statyczną. W trakcie szkolenia zaplanowane są symulacje elektryzacji oraz przykładowe pomiary elektryzacji odzieży, butów, posadzek. W trakcie szkolenia zostaną przedstawione podstawowe metody ochrony przed elektrycznością statyczną w branży elektronicznej, między innymi konstrukcja i wykonanie strefy EPA (ESD ProtectedArea). Efektem szkolenia jest pozyskanie wiedzy na temat programu kontroli ESD przez pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach branży elektronicznej.

Tematyka.

Tematyka szkolenia obejmuje elektryczność statyczną w oparciu o aktualny stan normalizacyjny wg norm z serii IEC 61340: Znakowanie ESDS, konfiguracja strefy EPA, konstrukcja strefy EPA, praca w terenie i w strefie EPA, opakowania ochronne, szkolenia wewnętrzne personelu, odpowiedzialność za jakość, kontrole strefy EPA w tym audyty.

Wykładowcy.

Szkolenie poprowadzi  ekspert GIG z dziedziny elektryczności statycznej, certyfikowany koordynator ESD, Przewodniczący Komitetu Technicznego 143 ds. elektryczności statycznej, Przewodniczący Polskiego Komitetu Elektrostatyki SEP, Audytor wewnętrzny.

Forma szkolenia.

Online, za pośrednictwem dedykowanej platformy szkoleniowej.

Organizacja kursu.

 • Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i obejmuje zajęcia teoretyczne i seminarium podsumowujące.
 • Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe oraz stosowne zaświadczenie ukończenia szkolenia.
 • Faktury wysyłamy do 7 dni po zakończonym kursie z 14 dniowym terminem płatności, nie wymagamy dokonywania przedpłat.
 • Termin  zostanie potwierdzony e-mailem lub telefonicznie do osób i firm uprzednio zgłoszonych, po zebraniu co najmniej 10 osobowej grupy uczestników.
 • Szkolenie zostanie zrealizowane w trybie on-line z wykorzystaniem własnej platformy szkoleniowej (własne serwery oraz zespół informatyków) e-szkolenia.gig.eu
 • Na platformie, od ponad roku, organizowane są wszystkie kursy, seminaria i studia podyplomowe, realizowane w naszym ośrodku szkoleniowym. Platforma jest zaawansowana technologicznie i nowoczesna (umożliwia prezentacje nagrań, filmów, organizację czatów oraz testów on-line), jednocześnie jest bardzo prosta w obsłudze i wysoko oceniana przez dotychczasowych użytkowników.
 • Do każdego szkolenia przydzielony zostaje asystent techniczny, pomagający przy logowaniach, instruktażu i sprawnej realizacji.
 • Istnieje możliwość realizacji szkolenia w Państwa  siedzibie po indywidualnym uzgodnieniu warunków realizacji.

Referencje.

Organizujemy kursy i szkolenia z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa dla wszystkich branż przemysłu od 1996 roku. Przeszkoliliśmy kilkanaście tysięcy osób z Polski i zagranicy. Szkolenia prowadzone są w oparciu o najbardziej aktualną wiedzę, przez uznanych specjalistów – praktyków uzyskujących bardzo wysokie oceny od uczestników.

Gwarancja jakości.

 • Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania nr JBSI – 16/2/2023 wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
 • Akredytacja Śląskiego Kuratora Oświaty w zakresie prowadzonego kształcenia ustawicznego w wybranych formach pozaszkolnych – decyzja WE-KZ.546.1.5.2020 z dnia 16 lipca 2021 r.
 • Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00102/2006 z dnia 10.05.2006 r. zaktualizowany na rok 2021.

Kontakt.

Maciej Kopiec
32-259-2604
mkopiec@gig.eu

Termin.

Termin szkolenia: styczeń 2021 r.

Szkolenie realizowane jest na warunkach umieszczonych w Regulaminie Świadczenia Usług Szkoleniowych. Regulamin dostępny jest w stopce strony.

Termin

18 stycznia 22
Zapytaj o nowy termin

Koszt

690 PLN

REJESTRACJA

REJESTRACJA

Lokalizacja

Centrum Rozwoju Kompetencji
Główny Instytut Górnictwa, Al. Korfantego 79a, Katowice
Kategoria
Skip to content