kursy-szkolenia-katowice-slask

Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE

Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE nowe wymagania określone rozporządzeniem ministra gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn.

Program kursu.

 • Charakterystyka systemu zgodności obowiązującego w Unii Europejskiej
  • Standardowe elementy dyrektyw nowego podejścia.
  • Przeniesienie dyrektyw nowego podejścia na poziom krajowy.
  • Równoczesne zastosowanie dyrektyw.
 • Omówienie ustawy o systemie oceny zgodności
  • Przepisy ogólne, w tym definicje określone w ustawie
  • Zakres zastosowania
  • Zasady nadzoru rynku
  • Ochrona znaku CE.
 • Omówienie przepisów ogólnych Rozporządzenia
  • Zakres zastosowania Rozporządzenia,
  • Powiązania Rozporządzenia z innymi przepisami,
  • Procedury oceny zgodności.
 • Zasadnicze wymagania dla maszyn
  • Zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia , zapobiegające szczególnym zagrożeniom powodowanym przez przemieszczanie się maszyny. Zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczące projektowania oraz wytwarzania maszyn.
  • Zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, dotyczące niektórych rodzajów maszyn.
 • Procedury oceny zgodności określone Rozporządzeniem
  • Rola jednostek notyfikowanych
  • Kontrola wewnętrzna wytwarzania maszyny.
  • Badanie typu WE.
  • Pełne zapewnienie jakości.
  • Procedura dotycząca maszyny nieukończonej.
  • Wymagania dotyczące dokumentacji.
  • Deklaracja zgodności WE.
  • Oznakowanie wyrobu zgodnie z Rozporządzeniem (dyrektywą 2006/42WE)
 • Normy zharmonizowane
 • Analiza zagrożeń powodowanych przez maszynę (analiza ryzyka).
 • Realizacja metod oceny zgodności w praktyce – przykłady wynikające z doświadczeń jednostki notyfikowanej.

Kontakt.


32-259-2604
eglogowska@gig.eu

Termin.

Termin ustalany jest po uzyskaniu wymaganej ilości zgłoszeń (15 osób).

Szkolenie realizowane jest na warunkach umieszczonych w Regulaminie Świadczenia Usług Szkoleniowych. Regulamin dostępny jest w stopce strony.

Termin

30 listopada 21
Zapytaj o nowy termin

Koszt

870 PLN

REJESTRACJA

REJESTRACJA

Lokalizacja

Centrum Rozwoju Kompetencji
Główny Instytut Górnictwa, Al. Korfantego 79a, Katowice
Kategoria
Skip to content