Rejestracja: Prawne i Praktyczne Aspekty Kontroli Pracodawcy przez Państwową Inspekcję Pracy i Państwową Inspekcję Sanitarną oraz aktualne zagadnienia Prawa Pracy, BHP i Ochrony Danych Osobowych w Związku z epidemią COVID-19

Leave this field blank
Skip to content