Gospodarka o obiegu zamkniętym i ESG

Zakres oferty

Warsztaty z zakresu GOZ i ESG dla 3 kategorii odbiorców.

PRZEMYSŁ

 1. Audyt GOZ i budowa strategii GOZ.
 2. GOZ dla wybranych sektorów.
 3. Gospodarka materiałowa ukierunkowana na strategie GOZ – wdrożenie zasady 6R
  w łańcuchach dostaw

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

 1. Audyt GOZ w gminie.
 2. Opracowanie planów/strategii GOZ dla rożnych strumieni odpadów.
 3. Edukacja na potrzeby GOZ – budowa świadomości społecznej.

BRANŻA GÓRNICZA

 1. Podstawy GOZ i ESG w przemyśle górniczym – wprowadzenie do zasad gospodarki o obiegu zamkniętym i kryteriów ESG, skoncentrowane na sektorze górniczym.
 2. Innowacyjne technologie recyklingu odpadów górniczych – szkolenie z zakresu nowoczesnych metod przetwarzania i ponownego wykorzystywania odpadów górniczych.
 3. Efektywność energetyczna w górnictwie – metody optymalizacji zużycia energii
  w procesach górniczych i pokrewnych.
 4. Obliczanie śladu węglowego w górnictwie – techniki i narzędzia do oceny i redukcji emisji CO2 związanych z działalnością górniczą.
 5. Zrównoważone łańcuchy wartości w przemyśle górniczym – tworzenie i zarządzanie łańcuchami dostaw w sposób zrównoważony, z uwzględnieniem kryteriów ESG.
 6. Zarządzanie ryzykiem środowiskowym i społecznym w górnictwie – metody identyfikacji, oceny i minimalizacji ryzyka środowiskowego i społecznego.
 7. Praktyczne aspekty GOZ w górnictwie – warsztaty z wykorzystaniem case studies
  i przykładów najlepszych praktyk w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym.
 8. Zarządzanie zasobami wodnymi w górnictwie – techniki efektywnego
  i zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi.
 9. Rewitalizacja terenów pogórniczych – strategie i metody rekultywacji oraz ponownego wykorzystania terenów poeksploatacyjnych.
 10. Rola górnictwa w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju – jak sektor górniczy może przyczyniać się do realizacji globalnych celów zrównoważonego rozwoju (SDGs).
 11. Integracja GOZ i ESG w modelach biznesowych – jak zmodyfikować istniejące modele biznesowe, aby lepiej odzwierciedlały zasady zrównoważonego rozwoju
  i gospodarki o obiegu zamkniętym.
 12. Rola czystych technologii węglowych w transformacji sektora górniczego – omówienie technologii minimalizujących negatywny wpływ na środowisko i przyczyniających się do zrównoważonego rozwoju.
 13. Praktyczne aspekty finansowania projektów związanych z GOZ i ESG w górnictwie – źródła finansowania, kryteria i mechanizmy wsparcia dla projektów transformacyjnych zgodnych z zasadami GOZ i ESG.

Kadra Dydaktyczna

Warsztaty prowadzą eksperci, wieloletni pracownicy Zakładu Ochrony Wód GIG-PIB  posiadający bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć z obszaru inżynierii środowiska.

Forma realizacji zajęć

Warsztaty realizujemy stacjonarnie (w GIG-PIB / siedzibie Zamawiającego) lub w formie on-line.

Zajęcia w formie on-line prowadzimy z wykorzystaniem własnej platformy szkoleniowej: e-szkolenia.gig.eu.

Każda sesja szkoleniowa obsługiwana jest nie tylko przez trenera/wykładowcę, ale również przez asystenta technicznego, który jest zawsze dostępny aby rozwiązać ewentualne problemy. Asystent techniczny przeprowadza z każdym uczestnikiem próbę logowania i poprawności współpracy z platformą – na kilka dni przed terminem kursu. Pomoże również w obsłudze platformy i zapozna z jej możliwościami.

Platforma szkoleniowa e-szkolenia.gig.eu, z której korzystamy, jest nowoczesnym, a jednocześnie bardzo prostym w obsłudze narzędziem nauki zdalnej.

Pełną interaktywność zajęć szkoleniowych w wirtualnej sali wykładowej zapewniają:

 • system aktywnej wideokonferencji
 • wspólna tablica
 • chat publiczny (wspólny) oraz chat indywidualny
 • ekran z prezentacją omawianych slajdów lub filmów
 • przeprowadzane w czasie rzeczywistym ankiety
 • możliwość dzielenia na podgrupy.

Gwarancja jakości

 • Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania nr JBSI-54/12/2024 wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji;
 • Akredytacja Śląskiego Kuratora Oświaty w zakresie prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych dla wybranych kursów – decyzja WE-KZ.546.1.5.2020 z dnia 16 lipca 2021 roku;
 • Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy
  w Katowicach pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00102/2006 z dnia 10.05.2006 r. zaktualizowany na rok 2024.

Opłaty i termin

Cena warsztatów oraz termin są ustalane indywidualnie z zamawiającym.

Kontakt

centrum@gig.eu
32/259 2604, 259 2617

Szkolenie realizowane jest na warunkach umieszczonych w Regulaminie Świadczenia Usług Szkoleniowych. Regulamin dostępny jest w stopce strony.

Termin

01 - 02 czerwiec 24
Zapytaj o nowy termin
Kategoria
Skip to content