Centrum Rozwoju Kompetencji GIG

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 lutego 2021 r. zmianie ulega nazwa naszego Centrum 
z dotychczasowej Centrum Szkoleniowo-Informacyjne Głównego Instytutu Górnictwa na
Centrum Rozwoju Kompetencji Głównego Instytutu Górnictwa.

Zakres działań Centrum Rozwoju Kompetencji GIG nie zmienia się i nadal obejmował będzie m.in.:

 • organizację szkoleń, kursów, studiów podyplomowych i innych przedsięwzięć edukacyjno-szkoleniowych;
 • rozwój metod dydaktycznych wykorzystyjących nowoczesne technologie informatyczne.
   

Zapraszamy do skorzystania z oferty Centrum Rozwoju Kompetencji GIG.
 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dziękujemy Państwu za zainteresowanie szkoleniami organizowanymi  przez Centrum Rozwoju Kompetencji Głównego Instytutu Górnictwa.

W związku z panującym w Polsce stanem epidemii COVID-19  oraz działaniami prewencyjnymi podjętymi na terenie całego kraju, uprzejmie informujemy, że organizowane przez nas stacjonarne formy edukacji, są przeprowadzanie zgodnie z zasadmi bezpieczeństwa pandemicznego.

Wszystkie kursy z oferty szkoleniowej Centrum Rozwoju Kompetencji GIG realizujemy również zdalnie.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Centrum Rozwoju Kompetencji Głównego Instytutu Górnictwa
zaprasza do udziału w szkoleniach online! 
 

 

Podnieś swoje umiejętności i kwalifikacje. Dzięki naszej platformie e-szkolenia.gig.eu odbędziesz całe szkolenia nie wychodząc z domu oraz otrzymasz kompleksowo przygotowane materiały szkoleniowe gotowe do pobrania w ramach kursu.

 • Zarejestruj się na kurs przesyłając Kartę Zgłoszenia
  (do pobrania ze strony www.szkolenia.gig.eu).
 • Otrzymaj dostęp do pokoju konferencyjnego na platformie e-szkolenia.gig.eu -
  (kod dostępu).
 • W dniu kursu uczestnicz  w zajęciach „na żywo”.
  Widzisz i słyszysz wykładowcę, a on może widzieć i słyszeć każdego uczestnika.
 • Otrzymaj renomowane zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Praca na platformie szkoleniowej, jest łatwa nawet dla osób początkujących, nie mających wcześniej styczności ze szkoleniami online.

Każda sesja szkoleniowa obsługiwana jest nie tylko przez trenera/wykładowcę, ale również przez asystenta technicznego, który jest zawsze dostępny aby rozwiązać ewentualne problemy. Asystent techniczny przeprowadza z każdym uczestnikiem próbę logowania i poprawności współpracy z platformą – na kilka dni przed terminem kursu. Pomoże również w obsłudze platformy i zapozna z jej możliwościami.

Pełną interaktywność zajęć szkoleniowych w wirtualnej sali wykładowej zapewniają:

 • system aktywnej wideokonferencji
 • wspólna tablica
 • chat publiczny (wspólny) oraz chat indywidualny
 • ekran z prezentacją omawianych slajdów lub filmów
 • przeprowadzane w czasie rzeczywistym ankiety
 • możliwość dzielenia na podgrupy

Listę szkoleń odnajdziesz w zakładkach po lewej stronie.

Nie czekaj, dołącz już dziś!

 

           

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Centrum Szkoleniowo-Informacyjne to jednostka Głównego Instytutu Górnictwa oferująca różnego typu formy edukacji i szkoleń, w tym studia podyplomowe, kursy i szkolenia, a także dostęp do najbogatszych w regionie zbiorów bibliotecznych z zakresu górnictwa i inżynierii środowiska; usługi normalizacyjne oraz usługi wydawnicze i biuro tłumaczeń.
W oparciu o współpracę z jedną z najlepszych uczelni wyższych w kraju, jaką jest Szkoła Główna Handlowa z Warszawy, realizujemy studia podyplomowe, w całości prowadzone przez doświadczoną kadrę naukową z tejże uczelni, po ukończeniu których absolwenci otrzymują świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej.
Do dyspozycji Państwa są nowocześnie wyposażone, klimatyzowane sale wykładowe, aula wykładowa na 100 osób, biblioteka naukowa oraz zaplecze gastronomiczne. Centrum Szkoleniowo-Informacyjne jest również dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 

Centrum Szkoleniowo-Informacyjne Głównego Instytutu Górnictwa z dniem 16 lipca 2007 r. zostało wpisane do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Katowice jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego  oraz decyzją z dnia 6 lipca 2006 r. uzyskało akredytację Śląskiego Kuratora Oświaty w zakresie prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, dotyczącą następujących kursów:

 • Dla osób dozoru ruchu elektrycznego w zakresie konstrukcji, montażu, obsługi i konserwacji urządzeń przeznaczonych do użytku w zakładach górniczych, w których występuje zagrożenie metanowe lub zagrożenie wybuchem pyłu węglowego

 • Dla osób kierownictwa i dozoru ruchu górniczego, których zakres czynności obejmuje sprawy przewietrzania i zwalczania zagrożeń: pyłowego, pożarowego, metanowego, wyrzutami gazów i skał

 • Ochrona przed naturalnym promieniowaniem jonizującym
   

Centrum Szkoleniowo-Informacyjne Głównego Instytutu Górnictwa zostało również wpisane do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pod numerem ewidencyjnym 2.24/00102/2006 (decyzja z dnia 10 stycznia 2007 r.).
 

Serdecznie zapraszamy uczelnie wyższe do współpracy w zakresie organizacji studiów podyplomowych.

 

Przy zgłoszeniach na kursy dokonywanych grupowo udzielamy rabatów.
W celu przyznania rabatu oraz ustalenia jego wysokości prosimy o kontakt.

 

W Centrum Szkoleniowo-Informacyjnym Głównego Instytutu Górnictwa zrealizowano projekt pt. "Modernizacja i doposażenie jednostki kształcenia ustawicznego - Centrum Szkoleniowo-Informacyjne GIG". W Zespole Edukacji i Szkoleń wyremontowano i wyposażono sale wykładowe w nowoczesne meble oraz sprzęt multimedialny. Podniesiono standard i przystosowano toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Projekt ten współfinansowany był przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.