studia-podyplomowe-katowice-slask-mba

Przeróbka mechaniczna kopalin

Główny Instytut Górnictwa zaprasza na II edycję studiów podyplomowych:
(z możliwością odbycia zajęć online)

Dla kogo?

Studia adresowane są do kadry inżynieryjno-technicznej kopalń , w szczególności pracowników działów przeróbki mechanicznej kopalin, którzy chcą zaktualizować
i uzupełnić wiedzę oraz uzyskać dyplom ukończenia studiów podyplomowych wydany przez Główny Instytut Górnictwa.

Jakie korzyści?

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy (absolwentów szkół wyższych – magisterskich lub zawodowych, wszystkich kierunków) z najnowszą wiedzą praktyczną i teoretyczną w zakresie wzbogacania kopalin.

Ukończenie studiów podyplomowych może stanowić podstawę do ubiegania się o uznanie kwalifikacji w zakresie przeróbki mechanicznej kopalinoraz przygotowuje do stosownych komisyjnych egzaminów organizowanych zgodnie z regulaminami zakładów górniczych.

Program studiów

 • Gospodarka surowcami mineralnymi
 • Metody oceny surowców i produktów oraz dążenie do gospodarki w obiegu zamkniętym
 • Procesy przeróbcze
 • Gospodarka odpadami z procesów przeróbczych
 • Zarządzanie, sterowanie ruchem, automatyzacja procesów, wizualizacja oraz raportowanie produkcji
 • Ekonomika procesów przeróbczych
 • Wymagania prawne w ruchu zakładu przeróbczego
 • Jakość produkcji, metodyka badań produktów, relacje z kontrahentami oraz sprzedaż w rozliczeniach handlowych
 • Ciąg technologiczny wzbogacania węgla na przykładzie typowych zakładów przeróbczych w kraju i na świecie
 • Przeróbka mechaniczna w świetle badań realizowanych przez GIG

Kadra dydaktyczna

Kadrę dydaktyczną stanowią w głównej mierze pracownicy naukowi i specjaliści Głównego Instytutu Górnictwa oraz nadzoru górniczego, wspomagani przez ekspertów zewnętrznych zajmujących się problematyką przeróbki mechanicznej kopalin.

Organizacja studiów

 • Studia realizowane są w dwóch semestrach od września 2023 r. do marca 2024 r.
 • Zajęcia dydaktyczne odbywają się raz w miesiącu (w wyjątkowych sytuacjach dwa razy
  w miesiącu) – w soboty i niedziele
 • Studia realizowane są przez Centrum Rozwoju Kompetencji Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach w formie stacjonarnej lub wyjątkowo on-line za pośrednictwem platformy e-learningowej: e-szkolenia.gig.eu.
 • Program studiów obejmuje 160 godzin wykładowych realizowanych w formie wykładów teoretycznych oraz ćwiczeń i warsztatów.
 • Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie egzaminów obejmujących uprzednio zrealizowany blok tematyczny.

Gwarancja jakości

 • Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania nr JBSI – 16/2/2023 wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
 • Akredytacja Śląskiego Kuratora Oświaty w zakresie prowadzonego kształcenia ustawicznego
  w wybranych formach pozaszkolnych – decyzja WE-KZ.546.1.5.2020 z dnia 16 lipca 2022 r.
 • Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00102/2006 z dnia 10.05.2006 r.

Warunki uczestnictwa

Kandydaci powinni posiadać ukończone studia na poziomie magisterskim, inżynierskim lub licencjackim. Zakwalifikowanie do udziału w studiach następuje po przedłożeniu przez Kandydata w sekretariacie studiów:

 • kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • wypełnionego  kwestionariusza osobowego,
 • podania do Kierownika Studiów o przyjęcie na studia podyplomowe.

Kwestionariusz i podanie znajdują się do pobrania na stronie: www.szkolenia.gig.eu (zakładka „studia podyplomowe”).

Koszt uczestnictwa

2 950 zł (zwolnione z VAT) za jeden semestr. Istnieje możliwość opłaty w ratach.

Rozliczenia odbywają się na podstawie faktur wystawionych w terminach określonych w załączniku do umowy.

Tryb naboru

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń (złożenie kompletu dokumentów oraz podpisanie umowy jest równoznaczne z przyjęciem na studia). Zapisy na studia odbywają się drogą elektroniczną.

Termin rozpoczęcia

Inauguracja: 7 października 2023 r.

Terminy zjazdów w 2023 r.:
07-08.10.2023 r.
21-22.10.2023 r.
04-05.11.2023 r.
18-19.11.2023 r.
02-03.12.2023 r.
16-17.12.2023 r.

Pliki do pobrania

Kontakt

Ewelina Głogowska

e-mail: eglogowska@gig.eu

tel. 32-259-26-04, 32-259-26-17

Termin

07 października 23 - 17 grudnia 23
Zapytaj o nowy termin

Koszt

5.900 PLN

REJESTRACJA

REJESTRACJA

Lokalizacja

Centrum Rozwoju Kompetencji
Główny Instytut Górnictwa, Al. Korfantego 79a, Katowice
Kategoria
Skip to content