kursy-szkolenia-katowice-slask

Komercjalizacja Zakładów Opieki Zdrowotnej w świetle obowiązujących przepisów

W dniu 1 lipca 2011 r. weszła w życie ustawa o działalności leczniczej, której zadaniem jest uporządkowanie i ujednolicenie form prawnych, w jakich udzielane są świadczenia zdrowotne. Zgodnie z uchwalonymi przepisami, Skarb Państwa reprezentowany przez ministra, centralny organ administracji rządowej albo wojewodę oraz jednostka samorządu terytorialnego mogą utworzyć podmiot leczniczy w formie spółki kapitałowej lub jednostki budżetowej.Istotną zachętą do przekształcenia okazują się korzyści ekonomiczne, które jednostka może uzyskać dokonując komercjalizacji. Dotyczy to zwłaszcza podmiotów w trudnej sytuacji ekonomiczno-finansowej (zadłużonych).
Środki zabezpieczone w budżecie państwa na potrzeby przekształcanych jednostek mogą okazać się niewystarczające dla wszystkich przekształcanych jednostek. Dlatego też zasadnym wydaje się rozważenie jak najszybszego skorzystania z możliwości, które daje znowelizowana ustawa i rozpocząć ten proces w jak najkrótszym czasie.

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do kierowników Zakładów Opieki Zdrowotnej, przedstawicieli organów założycielskich Zakładów Opieki Zdrowotnej, odpowiedzialnych za procesy przekształceń ZOZ-ów w spółki kapitałowe.

W jakim celu?

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy  na temat przekształcania ZOZ w spółki prawa handlowego, według nowych, preferencyjnych zasad wprowadzonych znowelizowaną ustawą o działalności leczniczej.

Referencje.

Centrum Rozwoju Kompetencji to jednostka Głównego Instytutu Górnictwa oferująca różnego typu formy edukacji i szkoleń, w tym studia podyplomowe, kursy i szkolenia.  GIG od wielu lat organizuje min.: kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa, szkolenie w zakresie odpowiedzialności członków rad nadzorczych i zarządów spółek prawa handlowego, dzięki czemu zyskał doświadczenie i  silną pozycję na rynku, w sferze przedmiotowej tematyki.

Wykładowcy.

Zajęcia prowadzi zespół doświadczonych specjalistów, pomagających w przeprowadzaniu zmian formy prawnej samodzielnych publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w spółki prawa handlowego oraz wprowadzaniu w nich korporacyjnych zasad zarządzania. Są to osoby doradzające, zajmujące się kreowaniem rozwiązań z zakresu szeroko pojętego zarządzania oraz wdrażania systemu nadzoru właścicielskiego.

Organizacja kursu.

  • Szkolenie trwa 1 dzień (8 godz. wykł.). Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00. 
  • Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie rejestracji – decyduje kolejność zgłoszeń. Każda ze zgłoszonych osób zostanie odpowiednio wcześniej poinformowana o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu.  
  • Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe i stosowne zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Program kursu.

Tematyka szkolenia obejmuje między innymi następujące zagadnienia:

  • Prezentacja założeń ustawy o działalności leczniczej – zmiany dotyczące zakresu form prawnych prowadzenia działalności leczniczej (komercjalizacja),
  • Procedura formalno-prawna przekształcenia zakładu opieki zdrowotnej (szpitala) w spółkę prawa handlowego,
  • Ekonomiczny aspekt oddłużenia szpitala w momencie jego przekształcenia w spółkę prawa handlowego,
  • Spółka prawa handlowego – czym jest, aspekty prawne,
  • Organy spółki kapitałowej – zakres obowiązków i odpowiedzialności,
  • Ekonomiczne aspekty funkcjonowania spółki kapitałowej – obowiązki organów,
  • Kto i w jaki sposób ma poprowadzić cały proces przekształcenia.

Moderowana forma zajęć stanowić będzie znakomitą okazję dla konsultacji w zakresie problemów podnoszonych przez uczestników warsztatów. Zajęcia będą przeprowadzone według załączonego programu.

Termin.

Termin głoszony będzie po zebraniu 15 osobowej grupy.

Opłata ze zniżką.

W przypadku zgłoszenia trzech lub więcej osób z jednej firmy cena wynosi 450 zł od osoby.

Kontakt.

mgr Aleksandra Tochowicz
32-259-2604
atochowicz@gig.eu

Szkolenie realizowane jest na warunkach umieszczonych w Regulaminie Świadczenia Usług Szkoleniowych. Regulamin dostępny jest w stopce strony.

Termin

22 styczeń 2021
Zapytaj o nowy termin

Koszt

500 PLN

Lokalizacja

Centrum Rozwoju Kompetencji
Główny Instytut Górnictwa, Al. Korfantego 79a, Katowice
REJESTRACJA
Skip to content